Bokblogg

Svenska Akademiens ledamöter på Google Scholar

På sista tiden har frågor rests angående omdömet hos ledamöterna av den Svenska akademien, men mer sällan har deras akademiska ställning ifrågasatts.  I pressen tas det för givet att det rör sig om “ett briljant sällskap,” och “den svenska akademiska eliten.” Men stämmer det verkligen?  Ett sätt att undersöka saken är att kolla hur ofta ledamöterna citeras på Google Scholar.  Det är vad jag har gjort.  Det här är tabellen:

Namncitations
Lotta Lotass17
Bo Ralph160
Sture Allén1039
Anders Olsson52
Göran Malmqvist81
Tomas Riad993
Sara Danius695
Jesper Svenbro1773
Jayne Svenungsson120
Peter Englund446
Klas Östergren16
Per Wästberg219
Sara Stridsberg66
Kristina Lugn8
Kerstin Ekman156
Kjell Espmark179
Horace Engdahl274
Katarina Frostenson8

Några kommentarer.

  • Det är mycket slående hur få citationer ledamöterna överlag har. Det är egentligen bara Jesper Svenbro som kan räknas som en akademiker med internationell status. Tomas Riad och Sara Danius ligger också OK till.  Akademien intresserar sig för världen, men världen verkar inte intressera för Akademien.
  • Att de rena författarna hamnar lågt är ju inte konstigt, och ingenting att skämmas för. De rena akademikerna är en annan historia.
  • Sture Alléns siffror är bra, men han lever högt på att han redigerat ordböcker av olika typer. De citationerna borde nog räknas bort.
  • Horace Engdahls siffror är synnerligen oimponerande.  I allmänhetens ögon, och hans egna, är det han mer än de andra som står för “snille och smak.”  Smak, kanske, men knappast snille. Konstigt att kollegor inte citerat honom bara för att ställa sig in med en f.d. permanent sekreterare.
  • Anders Olsson, den nuvarande temporära permanenta sekreteraren, har också pinsamt låga siffror.
  • Jayne Svenungsson är den enda som har sin egen Google Scholar profil. Kanske hon borde ta bort den. Jag trodde inte att man kunde bli professor på ett svenskt universitet om man är så lite refererad till av sina kollegor.
  • Göran Malmqvist har en väldig massa publikationer, men bara ett par citationer för varje. Jag trodde han var en stor sinolog.

Låt mig försöka få det här mönstret att gå ihop: Vad flera ledamöter gjorde för att få igång sina karriärer var att importera postmodernistiska idéer till Sverige. Det gav dem rykte om att vara “djupa” och “briljanta” i den svenska akademiska världen. Men samtidigt är det ingen utomlands som intresserat sig speciellt mycket för något av det här. Vem behöver en svensk version av en numera förlegad filosofisk skola?

0 Comments

Leave a Reply