Utdrag ur boken

George Orwell kunde inte ha sagt det bättre

Vad som också är mycket svenskt är den makt som styrelser, kommittéer och dess möten har över vad som i andra länder definitionsmässigt är en intellektuell, och därmed fri, verksamhet. I Sverige handlar det om att inkludera så många som möjligt i diskussionerna, om att få alla att tycka samma sak, och sedan att rösta om saken. Visst finns det akademisk frihet i Sverige också, men det är styrelsen för varje institution som både har och garanterar den. Enskilda lärare är fria eftersom de kontrolleras av sina överordnade. George Orwell kunde inte ha sagt det bättre.

0 Comments

Leave a Reply