Utdrag ur boken

“Det var då den svenska universitetsvärlden började klia sig i sitt kollektiva huvud”

Men det finns ju faktiskt kvinnliga perspektiv och de är ofta otroligt viktiga. Om vi inte förstår det, förstår vi inte våra samhällen och inte vår värld. En universitetsutbildning som inte innehåller kvinnliga perspektiv är därför en dålig utbildning. Men vad händer då om vi samtidigt drar slutsatsen, som vi måste, att kvoter för kvinnliga författare är en hjärndöd, anti-intellektuell, metod som inget universitet med självaktning kan acceptera? Hur och var kan de kvinnliga perspektiven komma in? Det är här den svenska utbildningsvärlden börja klia sig i sitt kollektiva huvud och muttra någonting om behovet av statliga åtgärder. Men svaret ligger istället åt helt motsatt håll och det är så fantastiskt uppenbart att det är pinsamt. Det är också det svar som alla lärare på utländska universitet känner till, vad Judith Butler hänvisade till i Mårtens intervju, och vad internationella organisationer som Unesco ständigt upprepar. Det hela är mycket enkelt: ge den fulla och odelade makten över universitetens kurser till de undervisande lärarna! Exakt, du hörde rätt: det är de undervisande lärarna som ska bestämma över sin egen undervisning.

0 Comments

Leave a Reply