Utdrag ur boken

Illasmakande intellektuell frukt

Ett universitetet, skrev John Dewey, ”ska vara en intellektuell experimentstation där nya idéer kan gro och bära frukt,” och även samhället om helhet tycker att de de intellektuella frukterna smakar illa, ”ska de tillåtas att mogna tills, en dag, de kan bli en allmänt accepterad del av nationens eller mänsklighetens intellektuella föda.”  Men nu börjar den svenska universitetsvärlden oroat att skruva på sin kollektiva bakdel. Experimentstation? Illasmakande intellektuell frukt? Vad händer då med kvalitén på utbildningen? ”Om det stod enskilda lärare helt fritt att utan riktlinjer eller insyn utforma utbildningen skulle det vara omöjligt att säkerställa hög kvalitet,som studentkåren i Lund uttryckte saken. ”Man får inte hitta på en egen litteraturlista och examinera studenterna på den,som studierektorn på statskunskapen sammanfattade. Lärare som gör som de vill, med andra ord, går inte att lita på. Men hur kommer det sig då att det här systemet fungerar utomlands? Varför litar till exempel amerikanska universitet på sina lärare och hur kan man få studenter att betala så fantastiskt mycket pengar för frukt av tveksam intellektuell kvalité?

0 Comments

Leave a Reply