Utdrag ur boken

Det faktiskt existerande universitetet, del 1

När universitetsadministratörer, studenter, forskare och lärare sammanstrålar på en viss plats kommer deras förväntningar och behov också att sammanstråla. För att inte tala om deras ängslan och frustrationer. Alla kommer dessutom att börja ställa sina egna krav. Byråkraterna vill utöka sina administrativa revir, och de tänker alltid i kvantitativa termer, aldrig i kvalitativa. Det gäller att få händerna på en större budget, att erövra fler våningsplan, att utöka personalen. Studenterna, å sin sida, går på universitetet för att skaffa sig en utbildning, eller åtminstone en examen som en dag kan förvandlas till ett jobb. Därför gäller det att visa att man är duktig, inte minst på att göra som man blir tillsagd. Men studenter vill också ha sex, sprit och rock and roll, och även det försöker universiteten erbjuda. För studentkårens representanter gäller det ofta att hitta ett sätt att starta en politisk karriär.

0 Comments

Leave a Reply