Bokblogg

ARW intervju med Eva Österberg

Otroligt bra. Eva Österberg är en av mina akademiska hjältar. Smart, kreativ och lärd som få.

7:32 “Och det är ju det som är det fascinerande med forskning … och då fick man alltså en glimt av , redan där, hur man ska gå till väga för att söka kunskapen, och hur besvärligt det kan vara, och hur man måste då … vara kritiskt vägande  Och det är ju det som ett akademiskt liv handlar om — att söka kunskapen, kritiskt och ihärdigt, och att hela tiden vara kritisk både mot sig själv och andra, de som har yttrat sig om detta, så att man blir en kritisk forskare som kanske hittar ett steg framåt i kunskapen. …

8: 40 Man fick en mycket stark känsla av att de var forskare, att det var roligt med forskning och att det gällde med här med att kunna problematisera, och fördjupa och kritisera,. Och det fick vi faktiskt i oss inte minst på de här seminarierna som vi hade tidigt på grundutbildningen. Och det var bra lärare sedan som också gav oss en känsla av vad vetenskap var även på de senare grundutbildningarna. …

13:20 Det mesta av administrationen här i Lund, då när jag kom hit, rymdes i den gamla adminstrationsbyggnaden. Fakulteter och sånt hade några enstaka sammanträden där professorerna gick och företrädde sina ämnen.  Nu är ju detta utbyggt till massor av administrativa organ vilken innebär mycket mer sammanträden.  Och på det viset tar tid och uppmärksamhet från det som borde vara det centrala, nämligen forskning och undervisning.

14:58 Statsmaktens roll.

0 Comments

Leave a Reply