Utdrag ur boken

Prästutbildifieringen av universiteten är ett ständigt hot

Som vi sett har universiteten sällan varit speciellt dynamiska institutioner och kurserna har oftast varit förutsägbara och tråkiga. Adam Smith hade det inte så roligt i Oxford på 1740-talet och de senare så berömda amerikanska universiteten var bastioner för trångsynthet och fundamentalism. Problemet var, sa vi, att universiteten styrdes av statens behov och av kyrkans. Framför allt utbildade de präster. Idag är förstås kyrkans behov inte längre så överhängande utan istället är det marknaden som tillsammans med staten ställer alla kraven. Idag kallas det inte längre präster utan istället ”administratörer,” ”konsulter” och ”marknadsförare,” men det är fortfarande universiteten som ska utbilda dem. Prästutbildifieringen av universiteten är ett ständigt hot.

0 Comments

Leave a Reply