Utdrag ur boken

Skitsnack, hobbyverksamhet och skyddad verkstad

Samma sak gäller forskare inom mitt eget ämne, statsvetenskap. Det är hos oss som den politiska styrningen, de slentrianmässiga diskussionerna och inskränkningarna i den akademisk friheten slår till med full kraft. Forskningsresultaten blir därefter. Gång efter annan bevisar svenska statsvetares forskning att fred är bättre än krig, att demokrati är bättre än förtryck, och att staten måste göra mycket mer för jämställdheten mellan kvinnor och män. Att trivialiteterna sedan kombineras med citat från diverse trendiga, ofta franska, filosofer gör saken bara värre. Vi talar om skitsnack, hobbyverksamhet och skyddad verkstad. Jämför Norge. Norge har inte alls lika många stjärnforskare inom naturvetenskap och teknik som Sverige, och därför ligger landet också sämre till på de internationella rankinglistorna, men inom samhällsvetenskaperna är situationen den omvända. Jag kan lätt räkna upp fem norska namn som skulle platsa på listan över världens 100 främsta samhällsvetare, men på samma lista finns det knappt ett svenska namn. Norska samhällsvetare åtnjuter också, som vi vet, mer akademisk frihet.

0 Comments

Leave a Reply