Utdrag ur boken

Socialkonstruktivism och vänsterslentrian

Socialkonstruktivismen passar sålunda perfekt ihop med de svenska universitetens vänsterslentrian. Eftersom sanningar inte finns är universitetens uppgift inte längre att söka efter dem. Istället gäller det att hitta, och avslöja, maktutövning och maktutövare. Intellektuell verksamhet kan därför inte heller handla om att presentera ståndpunkter som backas upp av argument. Ståndpunkter backas istället bäst upp med känslor och personliga upplevelser. Eftersom en annan persons känslor inte kan ifrågasättas måste alla ståndpunkter respekteras och ju starkare man känner för en viss sak ju större krav kan man ställa på att bli hörd. Att tänka rätt har återigen blivit viktigare än att tänka fritt.

0 Comments

Leave a Reply