Utdrag ur boken

Nu var det dags för mig att säga någonting

Nu var det uppenbarligen dags för mig att säga någonting och min egen webbsida var inte längre tillräcklig. Det blev en gästledare i Svenska Dagbladet istället. Intellektuell verksamhet kräver frihet, försökte jag, men vi kan inte söka efter kunskap om vi tvingas följa statens direktiv. Jag ville undervisa en kurs om ett ämne som är både viktigt och relevant, men den svenska staten stoppade mig. Inte direkt naturligtvis, men via styrelsen för min institution och via studentrepresentanter som agerat som informatörer i mitt klassrum. Studentkårens representanter var inte övertygade och också de skrev om saken. Åter igen kallade de mig nonchalant. ”Vem är den här Ringmar?,” måste Svenskans läsare ha undrat. Som en Marlon Brando i en skånsk version av Apocalypse Now verkar han ha blivit fullständigt galen.

0 Comments

Leave a Reply