Bibliografi

Det här är de källor jag använt mig av under skrivandet av boken.

1. Det moderna samhället och dess kritiker

2. En känsla av otrygghet

3. Judith Butler ex machina!

4. Den intellektuella republiken och statens krav

5. Levande universitet, och döda

6. Hot mot den akademiska friheten

7. Problemet med svenska universitet

Intervjun med Terrence Karran gjordes av Erik J. Olsson på Academic Rights Watch och finns tillgänglig på Youtube:

Academic Rights Watch har också en serie intervjuer med framstående, ofta pensionerade, professorer som jämför situationen på svenska universitetet idag och förr i världen:

Academic Rights Watch har också en rad föreläsningar på Youtube som behandlar olika problem med svenska universitet:

See f.ö. hemsidan för Academic Rights Watch.

Övriga källor:

8. Befria universiteten!