Bibliografi

Det här är några av de källor jag använt mig av under skrivandet av den här boken.

1. Det moderna samhället och dess kritiker


2. En känsla av otrygghet

3. Judith Butler ex machina!


4. Den intellektuella republiken och statens krav

5. Levande universitet, och döda


6. Hot mot den akademiska friheten

7. Problemet med svenska universitet

8. Befria universiteten!