Utdrag ur boken

Förord

Utan att på något sätt kompromettera någon vill jag tacka Maria Abrahamsson, Göran Adamson, Victoria Araj, Ivar Arpi, Jens Bartelson, Peter Baehr, Douglas Brommesson, Judith Butler, Cem…

Läs mer

Tjänstemannaansvar och rättssäkerhet

Vi talar sålunda om en helt annan lärarroll. Utomlands definierar sig universitetslärare som fria intellektuella; i Sverige tänker de förvånande ofta på sig själva som tjänstemän.

Läs mer

Socialkonstruktivism och vänsterslentrian

Socialkonstruktivismen passar sålunda perfekt ihop med de svenska universitetens vänsterslentrian. Eftersom sanningar inte finns är universitetens uppgift inte längre att söka efter dem. Istället gäller det…

Läs mer