Utdrag ur boken

Här kommer några kortare utdrag ur boken. Eller läs första kapitlet här.

Skitsnack, hobbyverksamhet och skyddad verkstad

Samma sak gäller forskare inom mitt eget ämne, statsvetenskap. Det är hos oss som den politiska styrningen, de slentrianmässiga diskussionerna och inskränkningarna i den akademisk friheten slår till med full kraft. Forskningsresultaten blir därefter. Gång efter annan bevisar svenska statsvetares forskning att fred är bättre än krig,…

Läs mer

Tjänstemannaansvar och rättssäkerhet

Vi talar sålunda om en helt annan lärarroll. Utomlands definierar sig universitetslärare som fria intellektuella; i Sverige tänker de förvånande ofta på sig själva som tjänstemän. Jag har tappat räkningen på alla gånger jag hört en kollega hänvisa till sitt ”tjänstemannaansvar.” Men hur kan en lärare med tjänstemannaansvar…

Läs mer

Socialkonstruktivism och vänsterslentrian

Socialkonstruktivismen passar sålunda perfekt ihop med de svenska universitetens vänsterslentrian. Eftersom sanningar inte finns är universitetens uppgift inte längre att söka efter dem. Istället gäller det att hitta, och avslöja, maktutövning och maktutövare. Intellektuell verksamhet kan därför inte heller handla om att presentera ståndpunkter som backas upp av…

Läs mer

Prästutbildifieringen av universiteten är ett ständigt hot

Som vi sett har universiteten sällan varit speciellt dynamiska institutioner och kurserna har oftast varit förutsägbara och tråkiga. Adam Smith hade det inte så roligt i Oxford på 1740-talet och de senare så berömda amerikanska universiteten var bastioner för trångsynthet och fundamentalism. Problemet var, sa vi, att universiteten…

Läs mer

Det faktiskt existerande universitetet, del 3

Faktiska universitetet har en historia, med traditioner, nationer, och faktiskt existerande människor som har de behov och problem som faktiskt existerande människor har. Det finns rektorer, dekaner och prefekter, administrativ personal och budgetavdelningar, vaktmästare och lokalvårdare, kopierings- och kaffemaskiner, och en massa studenter förstås. Och med studenterna kommer…

Läs mer

Det faktiskt existerande universitetet, del 2

Vad det gäller forskare och lärare så försiggår deras yrkesverksamma liv helt bakom universitetens portar. Och precis som på alla andra arbetsplatser så organiserar man sig i grupper och nätverk som knyter samman vänner och stänger ute alla som på något sätt är annorlunda. Sedan tävlar vi allihopa…

Läs mer

Det faktiskt existerande universitetet, del 1

När universitetsadministratörer, studenter, forskare och lärare sammanstrålar på en viss plats kommer deras förväntningar och behov också att sammanstråla. För att inte tala om deras ängslan och frustrationer. Alla kommer dessutom att börja ställa sina egna krav. Byråkraterna vill utöka sina administrativa revir, och de tänker alltid i…

Läs mer

Illasmakande intellektuell frukt

Ett universitetet, skrev John Dewey, ”ska vara en intellektuell experimentstation där nya idéer kan gro och bära frukt,” och även samhället om helhet tycker att de de intellektuella frukterna smakar illa, ”ska de tillåtas att mogna tills, en dag, de kan bli en allmänt accepterad…

Läs mer

George Orwell kunde inte ha sagt det bättre

Vad som också är mycket svenskt är den makt som styrelser, kommittéer och dess möten har över vad som i andra länder definitionsmässigt är en intellektuell, och därmed fri, verksamhet. I Sverige handlar det om att inkludera så många som möjligt i diskussionerna, om att få alla att…

Läs mer