Utdrag ur boken

Nu var det dags för mig att säga någonting

Nu var det uppenbarligen dags för mig att säga någonting och min egen webbsida var inte längre tillräcklig. Det blev en gästledare i Svenska Dagbladet istället. Intellektuell verksamhet kräver frihet, försökte jag, men vi kan inte söka efter kunskap om vi tvingas följa statens direktiv. Jag ville undervisa en kurs…

Läs mer

Samtidigt var det uppenbart att ledningen kände sig stressad

När vår litteraturlista blivit en riksdagsfråga måste naturligtvis Lunds universitets ledning säga någonting om saken. Rektorn uttalade sig i pressen och i interna meddelanden till personalen, och bedyrade att den akademiska frihetens fana vajar högt på universitetet, men att man samtidigt måste följa statens krav. Det gäller att hitta en…

Läs mer

Förord

Utan att på något sätt kompromettera någon vill jag tacka Maria Abrahamsson, Göran Adamson, Victoria Araj, Ivar Arpi, Jens Bartelson, Peter Baehr, Douglas Brommesson, Judith Butler, Cem Mert Dallı, Magnus Fiskesjö, Niklas Gertzfeld, Anna Victoria Hallberg, Marko Huttunen, Björn Jerdén, Jorg Kustermans, Ned Lebow, Iver Neumann, Tudor Onea, Adam…

Läs mer

1. Det moderna samhället och dess kritiker

Låt oss börja med att enas om en sak: kvinnor och män, tjejer och killar, bör alla ha samma rättigheter och möjligheter. Vi kan inte acceptera någon form av diskriminering baserad på kön. Det gäller naturligtvis också på svenska universitet. Problemet är bara att universiteten idag inte alls är jämställda.

Läs mer

Skitsnack, hobbyverksamhet och skyddad verkstad

Samma sak gäller forskare inom mitt eget ämne, statsvetenskap. Det är hos oss som den politiska styrningen, de slentrianmässiga diskussionerna och inskränkningarna i den akademisk friheten slår till med full kraft. Forskningsresultaten blir därefter. Gång efter annan bevisar svenska statsvetares forskning att fred är bättre än krig,…

Läs mer

Tjänstemannaansvar och rättssäkerhet

Vi talar sålunda om en helt annan lärarroll. Utomlands definierar sig universitetslärare som fria intellektuella; i Sverige tänker de förvånande ofta på sig själva som tjänstemän. Jag har tappat räkningen på alla gånger jag hört en kollega hänvisa till sitt ”tjänstemannaansvar.” Men hur kan en lärare med tjänstemannaansvar…

Läs mer

Socialkonstruktivism och vänsterslentrian

Socialkonstruktivismen passar sålunda perfekt ihop med de svenska universitetens vänsterslentrian. Eftersom sanningar inte finns är universitetens uppgift inte längre att söka efter dem. Istället gäller det att hitta, och avslöja, maktutövning och maktutövare. Intellektuell verksamhet kan därför inte heller handla om att presentera ståndpunkter som backas upp av…

Läs mer

Prästutbildifieringen av universiteten är ett ständigt hot

Som vi sett har universiteten sällan varit speciellt dynamiska institutioner och kurserna har oftast varit förutsägbara och tråkiga. Adam Smith hade det inte så roligt i Oxford på 1740-talet och de senare så berömda amerikanska universiteten var bastioner för trångsynthet och fundamentalism. Problemet var, sa vi, att universiteten…

Läs mer

Det faktiskt existerande universitetet, del 3

Faktiska universitetet har en historia, med traditioner, nationer, och faktiskt existerande människor som har de behov och problem som faktiskt existerande människor har. Det finns rektorer, dekaner och prefekter, administrativ personal och budgetavdelningar, vaktmästare och lokalvårdare, kopierings- och kaffemaskiner, och en massa studenter förstås. Och med studenterna kommer…

Läs mer

Det faktiskt existerande universitetet, del 2

Vad det gäller forskare och lärare så försiggår deras yrkesverksamma liv helt bakom universitetens portar. Och precis som på alla andra arbetsplatser så organiserar man sig i grupper och nätverk som knyter samman vänner och stänger ute alla som på något sätt är annorlunda. Sedan tävlar vi allihopa…

Läs mer