Utdrag ur boken

Här kommer några kortare utdrag ur boken. Eller läs första kapitlet här.

Ett väldigt svenskt perspektiv på världen

Genom att ge just genusperspektiv privilegierad tillgång till litteraturlistorna tar man för givet att distinktionen mellan män och kvinnor är den viktigaste klyftan i samhället och att andra skillnader därmed betyder mindre. “Men etnicitet då?” lyder en uppenbar invändning, ”religion eller social klass?” Eller tillhörigheten till någon av…

Läs mer

Det finns några saker vi behöver förklara för er

Vad det gäller reaktionen i Sverige så blottlade den framför allt ett enormt kulturellt gap till resten av världen. På frågan om vad ett universitet är och bör vara ger det svenska universitetssamhället ett mycket entydigt svar. Ett universitetet är en statligt myndighet som ska leva upp till…

Läs mer

Malmö högskola skakar om världen

Det görs ibland försök att starta skolor för högre utbildning där det inte förekommer någon intellektuell verksamhet alls. Det gäller praktiska utbildningar, yrkesskolor, tekniska högskolor, där det uttryckliga syftet är att bara förmedla fakta…

Läs mer

En sak jag redan befriat mig från är forskningspengar

En sak jag faktiskt redan befriat mig från är forskningspengar. Att söka forskningspengar tar upp en otrolig massa tid, men det är vad alla gör och förväntas göra. På svenska universitet bestäms ens status mer än någonting annat av vem som får tillgång till vilka anslag.

Läs mer

Jag vill inte sätta betyg

En sak jag till exempel gärna skulle slippa är att sätta betyg på studenter. Betygsättning är en form av maktutövning, en form av disciplin, som inte hör ihop med intellektuell verksamhet. Att sätta betyg är sätta sig över…

Läs mer

En känsla av otrygghet

“Jag blev naturligtvis väldigt ledsen när jag först läste de här kommentarerna, och jag blir ledsen igen när jag skriver om dem nu. Men samtidigt, efter att ha lärt mig mer om situationen på andra universitet, och i andra länder, har jag förstått att reaktioner av den här typen inte…

Läs mer

Lunds kurslistor och det indiska kastsystemet

Liknande reaktioner hördes från Indien. Här oroade sig en krönikör i The Pioneer, en av landets äldsta och mest välrenommerade tidningar, för framtiden för Europas universitet. En gång, förklarade han, var europeiska universitet ansvariga för…

Läs mer

”Vi har inte tänkt en självständig tanke på flera år och får vi bara mer forskningspengar så kommer det att fortsätta så”

Efter att min litteraturlista blivit en riksdagsfråga måste naturligtvis Lunds universitets ledning säga någonting. Rektorn uttalade sig i pressen, och i interna meddelanden till personalen, och bedyrade att den akademiska frihetens fana vajar högt på universitetet, men att man samtidigt måste följa statens föreskrifter. Det gäller att hitta…

Läs mer

Mitt extrajobb på NYU, Shanghai

Efter att jag jobbat som extralärare på NYU, Shanghai, i några terminer, dök till slut ett fast jobb upp. Jag sökte. Men på anställningsintervjun förklarade jag för administratörerna som flugit in från New York varför konceptet med ett ”globalt universitetsnätverk” är både omoralisk och ohållbart. Riktiga universitet har…

Läs mer