Utdrag ur boken

Det faktiskt existerande universitetet, del 1

När universitetsadministratörer, studenter, forskare och lärare sammanstrålar på en viss plats kommer deras förväntningar och behov också att sammanstråla. För att inte tala om deras ängslan och frustrationer. Alla kommer dessutom att börja ställa sina egna krav. Byråkraterna vill utöka sina administrativa revir, och de tänker alltid i…

Läs mer

Illasmakande intellektuell frukt

Ett universitetet, skrev John Dewey, ”ska vara en intellektuell experimentstation där nya idéer kan gro och bära frukt,” och även samhället om helhet tycker att de de intellektuella frukterna smakar illa, ”ska de tillåtas att mogna tills, en dag, de kan bli en allmänt accepterad…

Läs mer

George Orwell kunde inte ha sagt det bättre

Vad som också är mycket svenskt är den makt som styrelser, kommittéer och dess möten har över vad som i andra länder definitionsmässigt är en intellektuell, och därmed fri, verksamhet. I Sverige handlar det om att inkludera så många som möjligt i diskussionerna, om att få alla att…

Läs mer

Ett väldigt svenskt perspektiv på världen

Genom att ge just genusperspektiv privilegierad tillgång till litteraturlistorna tar man för givet att distinktionen mellan män och kvinnor är den viktigaste klyftan i samhället och att andra skillnader därmed betyder mindre. “Men etnicitet då?” lyder en uppenbar invändning, ”religion eller social klass?” Eller tillhörigheten till någon av…

Läs mer

Det finns några saker vi behöver förklara för er

Vad det gäller reaktionen i Sverige så blottlade den framför allt ett enormt kulturellt gap till resten av världen. På frågan om vad ett universitet är och bör vara ger det svenska universitetssamhället ett mycket entydigt svar. Ett universitetet är en statligt myndighet som ska leva upp till…

Läs mer

Malmö högskola skakar om världen

Det görs ibland försök att starta skolor för högre utbildning där det inte förekommer någon intellektuell verksamhet alls. Det gäller praktiska utbildningar, yrkesskolor, tekniska högskolor, där det uttryckliga syftet är att bara förmedla fakta…

Läs mer

En sak jag redan befriat mig från är forskningspengar

En sak jag faktiskt redan befriat mig från är forskningspengar. Att söka forskningspengar tar upp en otrolig massa tid, men det är vad alla gör och förväntas göra. På svenska universitet bestäms ens status mer än någonting annat av vem som får tillgång till vilka anslag.

Läs mer

Jag vill inte sätta betyg

En sak jag till exempel gärna skulle slippa är att sätta betyg på studenter. Betygsättning är en form av maktutövning, en form av disciplin, som inte hör ihop med intellektuell verksamhet. Att sätta betyg är sätta sig över…

Läs mer

En känsla av otrygghet

“Jag blev naturligtvis väldigt ledsen när jag först läste de här kommentarerna, och jag blir ledsen igen när jag skriver om dem nu. Men samtidigt, efter att ha lärt mig mer om situationen på andra universitet, och i andra länder, har jag förstått att reaktioner av den här typen inte…

Läs mer