Källor

Det här är utdrag ur några av de källor jag har använt.

Dewey, AAUP’s 1915 Declaration of Principles, 1915

Dewey – AAUP's 1915 Declaration of Principles.pdf John Dewey, “General Declaration of Principles, American Association of University Professors, 1915,” in Academic Freedom and Tenure: A Handbook of the American Association of University Professors, ed. Louis Joughin (Madison: University of Wisconsin Press, 1967), 155–76.

Read More

Schelling, Lectures on the Method of Academic Study, 1803

Editor’s introduction By  the first decade of the nineteenth century, German universities were racing not only widespread criticism from writers but also the very real possibility of extinction.  Over the course of the eighteenth-century, enrollments had declined from 4,400 in 1720 to just under 3,000 in 1800. And this during…

Read More

Henry Philip Tappan, On German Universities, 1852

… In our country we have no Universities. Whatever may be the names by which we choose to call our institutions of learning, still they are not Universities.  They have neither the libraries and material of learning, generally, nor the number of professors an courses of lectures, nor the large…

Read More

Ann Heberlein lämnar Lunds universitet, Lundagard.se, October 3, 2017

“Ann Heberlein lämnar Lunds universitet,” Lundagard.se, October 3, 2017 Läs på nätet. Författaren och debattören Ann Heberlein har sagt upp sig från sin lektorstjänst vid Teologiska institutionen. Anledningen är enligt Heberlein att hon behöver tid till andra engagemang. Men på Facebook skriver hon också att…

Read More

Dahlberg, Varför fördummar S Sveriges universitet?, Expressen

Anna Dahlberg, “Varför fördummar S Sveriges universitet?,” Expressen, November 18, 2017 Läs på nätet. Till årsskiftet får Malmö högskola status som universitet. Det kan ses som en kröning av Malmös imageförvandling från en industristad på dekis till en modern kunskapsstad. För bara tre år sedan…

Read More

Juntti, Landets universitet är inte trygga rum, Expressen

Gustav Juntti, “Landets universitet är inte trygga rum,” Expressen, April 6, 2017. Läs på nätet. “Vad händer med ett samhälle som slutar förhålla sig till det som finns, men som det inte vill ha?” Orden är författaren Karl Ove Knausgårds, skrivna för två år sedan…

Read More

Rothstein, Styrda universitet är tysta universitet, 2017

Styrda universitet är tysta universitet Regeringen använder sig av maktmedel för att strypa kritisk forskning. Dessa består av systematiska och strategiskt samordnade attacker mot forskningens självständighet, skriver Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Diskussionen om den politiska styrningen av universiteten har tyvärr en tendens att haka upp sig…

Read More