Judith Butler Affären

Judith Butler om Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet

Det senaste numret av tidskriften Kvartal har en intervju med ingen mindre än Judith Butler själv. Hon talar om könskvotering av litteraturlistor, om vad hon tycker om det sätt på vilket hennes texter används av den statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, och om akademisk frihet i allmänhet. Läs artikeln här.  Eller klicka här för en pdf. Några citat: Jag anser inte att någon kurs ska påtvingas någon särskild författare, och jag tar avstånd från att mitt namn används på det sättet. Den akademiska friheten tillerkänner universitetslärare rätten att gestalta sina kurser i enlighet…

Read More

Studentkåren har rätt!

Studentkårens representanter i styrelsen för den Statsvetenskapliga institutionen har skrivit till SvD. Läs här. De får svar från mig direkt. Jag har av studentkårens representanter anklagats för att vara “nonchalant” och för att “missförstå.” Studentkårens representanter har naturligtvis alldeles rätt. En lärare som vill undervisa på sin egen litteraturlista och inte på studenternas kan säkert beskrivas som nonchalant. Och en person som jag som försöker minimera tiden i olika möten missar naturligtvis det som diskuteras. Å andra sidan är det i klassrummen som undervisningen bedrivs på ett universitet och det är där jag är.

Read More

En fråga i riksdagen

En ledamot för Moderaterna, Maria Abrahamsson, talade om mig i Sveriges riksdag härom dagen. Nja, kanske inte om mig egentligen, utan snarare om akademisk frihet vid svenska universitet, i synnerhet i Lund. Hon berättar historien här. När Maria Abrahamsson konfronterade den ansvariga ministern, Helene Hellmark Knutsson, försvarade hon sig precis på samma sätt som representanterna för min institution gjorde när de konfronterades i rikspressen: “kvalitén på litteraturen på en kurs är viktigare än könet på författaren,” och “alltihop är en missuppfattning.” Men Maria var ändå inte övertygad. Om så är…

Read More

Staten hotar den akademiska friheten

Det statliga programmet för “jämställdhetsintegrering” vill göra universiteten till fullt jämställda institutioner. Anställda och studenter ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön. Vad kunde vara mer lovvärt? Ingenting att bråka om. Men det statliga programmet hotar den akademiska friheten och därmed hela poängen med universiteten. Vad man inte ser om man läser de jämställdhetspolitiska målen är hur de goda intentionerna fungerar i klassrummen, i praktiken. Runt om i landet har institutionsstyrelser antagit kvoter för den kurslitteratur som ska användas i undervisningen. En ofta använd tumregel säger att åtminstone 40% av litteraturen ska vara skriven av…

Read More

Öppet brev till den statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet

Kollegor, Jag har förstått att kritik riktats inom institutionen inte bara mot min ståndpunkt vad det gäller akademisk frihet utan också emot det sätt på vilket jag framfört den. Låt mig därför slå fast följande: Ingen student har blivit utpekad av någonting jag skrivit online. De studenter som saboterade min undervisning är anonymiserade, icke igenkännbara, och därmed inte utpekade. De identifieras inte ens med kön. De andra cirka 10 studenter som var närvarande i klassrummet vid tillfället fick ingen ny information genom vad jag skrivit. De saboterande studenterna hade redan identifierat sig själva för dem genom sitt beteende. Att en…

Read More

Svar på frågor från Svenskan

Skeendet: 1. Om jag förstår din bloggpost rätt, så vill styrelsen att du skulle inkludera Judith Butler på litteraturlistan. Var det uttryckligen just Judith Butler som skulle inkluderas? Dvs. uttalade styrelsen/någon i styrelsen att de vill se Judith Butler specifikt? Eller var det ett namn som du föreslog? Som sagt, var Judith Butler med på kursen den första gången vi gav den då vi hade en vecka om postmodernismen. Tanken var att postmodernismen skulle vara ett exempel på den kritik av det moderna samhället som kursen handlar om. Men det temat var för udda för att passa med det…

Read More

Fascister och genus på Lunds universitet

På samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet finns en tumregel som säger att åtminstone 40% av författarna på en kurslista ska vara kvinnor. Böcker och artiklar skrivna av kvinnor måste kunna kvoteras in, säger förespråkarna. Men det är en katastrof för undervisningen och ett hot mot universitetet. Låt mig ge ett exempel på hur det här kan fungera. Ta min kurs i politisk idéhistoria. Jag ville ge en kurs om hur olika högeridéer och nationalism utvecklades under tiden före första världskriget, om hur 1800-talets globalisering och öppna gränser banade vägen för den mörkblå reaktionen. Om också vi lever i en…

Read More