Bloggar

Studentkåren har rätt!

Studentkårens representanter i styrelsen för den Statsvetenskapliga institutionen har skrivit till SvD. Läs här. De får svar från mig direkt. Jag har av studentkårens representanter anklagats för att vara “nonchalant” och för att “missförstå.” Studentkårens representanter har naturligtvis alldeles rätt. En lärare som vill undervisa på…

Läs mer

En fråga i riksdagen

En ledamot för Moderaterna, Maria Abrahamsson, talade om mig i Sveriges riksdag härom dagen. Nja, kanske inte om mig egentligen, utan snarare om akademisk frihet vid svenska universitet, i synnerhet i Lund. Hon berättar historien här. När Maria Abrahamsson konfronterade den ansvariga ministern,…

Läs mer

Staten hotar den akademiska friheten

Det statliga programmet för “jämställdhetsintegrering” vill göra universiteten till fullt jämställda institutioner. Anställda och studenter ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön. Vad kunde vara mer lovvärt? Ingenting att bråka om. Men det statliga programmet hotar den akademiska friheten och därmed hela poängen med universiteten.

Läs mer

Svar på frågor från Svenskan

Skeendet: 1. Om jag förstår din bloggpost rätt, så vill styrelsen att du skulle inkludera Judith Butler på litteraturlistan. Var det uttryckligen just Judith Butler som skulle inkluderas? Dvs. uttalade styrelsen/någon i styrelsen att de vill se Judith Butler specifikt? Eller var det ett namn som du föreslog? Som…

Läs mer

Fascister och genus på Lunds universitet

På samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet finns en tumregel som säger att åtminstone 40% av författarna på en kurslista ska vara kvinnor. Böcker och artiklar skrivna av kvinnor måste kunna kvoteras in, säger förespråkarna. Men det är en katastrof för undervisningen och ett hot mot universitetet. Låt mig ge…

Läs mer