"Det moderna samhället och dess kritiker"

10. 68-vänstern: Friheten och dess kritiker

Föreläsare: Mårten

Under sent 1960- och 70-tal svepte en vänstervåg över västvärlden. Den ifrågasätter auktoriteter och traditioner, ger en ny syn på kunskap, moral och framhåller frihet, autonomi och självförverkligande som ideal. Som en reaktion följer en konservativ kritik. Sedan 1960-talet har polariseringen mellan liberalismen och den traditionella konservatismen vuxit allt starkare. 

Att läsa:

 • Jonathan Haidt, The Righteous Mind, 2013.
 • Philip Rieff, “Toward a Theory of Culture,” in The Triumph of the Therapeutic: Uses of Faith after Freud, 2006
 • Marcuse, Herbert, ‘The New Forms of Control’, and ‘The Catastrophe of Liberation’, in One-Dimensional Man : Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, Boston: Beacon Press, 1968.

Kontext:

Presentationer:

 • Varför tycker inte Kristol om pornografi?
 • Vilket är värst av sex, droger eller rock ‘n roll?
 • Ge ett så starkt försvar du förmår av Patrick Devlins syn på homosexualitet.
 • Vilka var the Weather Underground? Ge ett försvar av deras handlingar!

Övrig litteratur:

 • Irving Kristol, “Pornography, Obscenity, and the Case for Censorship”, 1971.
 • Patrick Devlin, “Morals and the Criminal Law,” 1966.
 • Decter, Midge. “The Boys on the Beach.” Commentary, September 1, 1980.
 • Eliot, T.S. “Tradition and Individual Talent.” In The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism, 47–59. London: Methen & Co., 1920.