"Det moderna samhället och dess kritiker"

6. Anarkister, utopister, terrorister

Föreläsare: Erik

Det här är det andra seminariet om industrisamhället och dess kritiker. Idag talar vi om anarkister, utopister och terrorister. Vi ska också diskutera om man verkligen behöver arbeta.  Och om modernismen har sin egen estetik. Vilken estetik i så fall?

Att läsa:

  • Freeman, R. Austin. “Reactions of Mechanism on Man Individually.” In Social Decay and Regeneration, 167–203. London: Constable, 1921.
  • Ted Kaczynski, “The Unabomber Manifesto: Industrial Society and Its Future,” 1995.
  • Lucy Parsons, “An Interview with Lucy Parsons on the Prospect of Anarchism in America”

Kontext:

  • Roland Paulsen om “Arbetssamhället”

Presentationer:

  • Vad var “Haymarketmassakern”?
  • Vad är skillnaden på höger- och vänsteranarkism?
  • Vilka var Futuristerna?

Övrig litteratur:

  • Emma Goldman, Anarchism and Other Essays.
  • Chicago History Museum, “Haymarket Walking Tour”
  • F. T. Marinetti, The Founding and Manifesto of Futurism, 1909