"Det moderna samhället och dess kritiker"

3. Revolutionens barn: reaktion och liberalism

Föreläsare: Mårten

I England reagerar Edmund Burke starkt på nyheterna från Paris. I sin Reflections on the Revolution in France, 1790, kritiserar han revolutionärernas program och förutspår att revolutionen kommer att sluta med terror. Burks bok delar England i två och läses runt om i hela Europa. Burkes argument kommer att definiera en ny tanketradition — konservatismen. Men vilken var Burkes kritik mot revolutionärerna?

Trots Burkes kritik domineras artonhundratalets starkt av liberala tankeströmningar, uttryckt till exempel i texter skriva av John Stuart Mill, Benjamin Constant och Alexis de Tocqueville, bland andra. Men vilken var relationen mellan den franska revolutionen och liberalismen?

Att läsa:

 • Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France, 1790. I urval.
 • John Stuart Mill, “Inledning,” Om friheten, 1859.
 • Benjamin Constant, “The Liberty of the Ancients Compared to the Liberty of the Moderns,” 1816.

Kontext:

 • BBC Radio 4: “The French Revolution’s Reign of Terror”

 • BBC Radio 4: “In Our Time, Edmund Burke”

Presentationer:

 • Vem var de Maistre och hur reagerade han på den franska revolutionen?
 • Vem var Alexis de Tocqueville och hur reagerade han på den franska revolutionen?
 • Vad tyckte John Stuart Mill om kvinnlig rösträtt?

Övrigt material:

 • Joseph de Maistre, Essay on the Generative Principle of Political Constitutions and of Other Human Institutions, 1814. 
 • Alexis de Toqueville, The Old Regime and the Revolution.
 • Jules Michelet, “Preface,” History of the French Revolution.