"Det moderna samhället och dess kritiker"

4. Tyskland och Ryssland: kultur, romantik och nationalism

Föreläsare: Erik

I stort sett all tysk romantisk filosofi är ett svar på Napoleons invasion av Preussen år 1806 och det samma kan sägas om romantiska tyska politiska idéer. Det samma gäller egentligen Ryssland efter fransmännens invasion år 1812. I båda fallen har frågan varit hur man ska förhålla sig till universella värden och till idén om ”civilisation.” I båda fallen kom den romantiska reaktionen att få långtgående följder för ländernas politiska historia.

Att läsa:

 • Fichte, Johann Gottlieb. “Addresses to the German Nation. First Address: Introducion and General Survey,” in Addresses to the German Nation. Chicago: Open Court Publisher, 1922. 
 • Arndt, Ernst Moritz. 1813. “The German Fatherland.”

Kontext:

 • Sturm und Drang

Vladimir Posner Interviews Alexander Dugin

Presentationer:

 • Sammanfatta, kort, handlingen i Krig och Fred. Vad tyckte Tolstoy om Napoleons invasion av Ryssland?
 • Vad gör Coleridges “Kubla Khan” till en romantiskt dikt?
 • Vad gör en engelsk trädgård mer romantiskt än en fransk?
 • Vad är romantiken inom musik?

Övriga resurser:

 • Engelska romantiker
 • Romantik inom musiken — romantik inom konsten
 • Leo Tolstoy, “War and Peace”
 • Jacob Talmon, “Romanticism,” 1967.