"Det moderna samhället och dess kritiker"

9. Gud och det moderna samhället

Föreläsare: Mårten

En tro på gud är svår att motivera i rationella termer och i det moderna samhället har religionen förpassats till det privata livet. Men alla har inte velat gå med på den uppdelningen. Ett problem är hur moraliskt handlande kan motiveras utan tillgång till religiösa argument. Rationalism, har många hävdat, leder till nihilism. Andra – t.ex. islamiska fundamentalister – har vägrat att göra några som helst kompromisser med en sekulär syn på samhället och politiken. 

Vad, om något, har gått förlorat med sekulariseringen av den liberal-demokratiska staten?

Att läsa:

 • Lilla, Mark. “The Politics of God.” New York Times Magazine 19, 2007.
 • Pope Leo XIII. “Rerum Novarum: Encyclical of Pope Leo XIII on Capital and Labor.” The Holy See, May 15, 1891.
 • John Gray, “The Death of Utopia,” in Black Mass: Apocalyptic Religion and the Death of Utopia, (Harmondsworth: Penguin, 2007).

Kontext:

 • Adam Curtis, The Power of Nightmares, BBC TV Documentary.

Presentationer:

 • Vad tyckte Sayyid Qutb om amerikaners nöjesliv?
 • Vad är distributionism och ”Thomistisk ekologi”?
 • Är gud död?

Övrig litteratur:

 • Qutub ash-Shaheed, Sayyid. “The America I Have Seen,” In the Scale of Human Values, 1951.
 • The Distributist Review.
 • Christopher Dawson, “Introduction: The Significance of the Western Development,” and “The Religious Origins of Western Culture: The Church and the Barbarians,” in Religion and the Rise of Western Culture (New York: Doubleday, 1950) pp. 11-43.
 • Pope Francis, “On Care for Our Common Home.”
 • Sisters of St. Joseph of Carondelet, “The Church and ecology”