"Det moderna samhället och dess kritiker"

2. Upplysningen och den franska revolutionen

Föreläsare: Erik

Idén om ”upplysning,” rationalism och utveckling. Upplysningsprojektet i Frankrike och resten av världen. Det civila samhället,opinion publique, Publizität. Den franska revolutionen och vad den åstadkom. De politiska ideologiernas ursprung och utveckling.

Att läsa:

  • Kant, Immanuel. “An Answer to the Question: What Is Enlightenment,” In Perpetual Peace, and Other Essays on Politics, History, and Morals. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1983.
  • Franska Nationalförsamlingen, “Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter,” 1789.
  • Erik Ringmar, “Nationalstaten,” Statens historia, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, 2017.

Kontext:

  • BBC Radio 4: “Encyclopédie”

  • Robert Darnton, Robert Darnton – Poetry and the Police: Communication Networks in Eighteenth-Century Paris

Övriga källor:

  • John Adams and Thomas Jefferson, “Draft of the Declaration of Independence,” 1776.
  • BBC Radio 4: “The Enlightenment in Scotland”

  • Bury, J.B. “The Encyclopaedists and Economists,” The Idea of Progress: An Inquiry into Its Origin and Growth. London: Macmillan & Co., 1920.