Författaren

Erik Ringmar har en PhD i political science från Yale University, USA, och en doktorsgrad i statsvetenskap från Uppsala. Mellan 1995 och 2007 undervisade han vid London School of Economics och efter det var han under sju år professor i Kina, de sista två åren Zhiyuan Chair professor i internationell politik vid Shanghai Jiaotong Daxue. Sedan 2014 jobbar han på Lunds universitet. Erik har skrivit fem böcker och mer än femtio akademiska artiklar om ämnen som Europas politiska historia, ekonomisk utveckling, kolonialism, kultursociologi och samhällsteori. Hans mest lästa bok handlar om Sveriges inträde i trettioåriga kriget; hans nästa bok ska handla om dans och internationell politik.

Ta kontakt

Tweets

Invalid or expired token.