Judith Butler om Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet

Print Friendly, PDF & Email

Det senaste numret av tidskriften Kvartal har en intervju med ingen mindre än Judith Butler själv. Hon talar om könskvotering av litteraturlistor, om vad hon tycker om det sätt på vilket hennes texter används av den statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, och om akademisk frihet i allmänhet. Läs artikeln här.  Eller klicka här för en pdf.

Några citat:

Jag anser inte att någon kurs ska påtvingas någon särskild författare, och jag tar avstånd från att mitt namn används på det sättet. Den akademiska friheten tillerkänner universitetslärare rätten att gestalta sina kurser i enlighet med det egna professionella omdömet.

Jag är motståndare till att man ålägger lärare att undervisa om specifika texter eller författare. Jag skulle själv avvisa alla sådana försök från institutionens sida, oavsett vilka samhälleliga mål man försöker uppnå med denna metod. Metoden är förkastlig, och målen kan inte uppnås genom tvång.

Akademisk frihet är universitetslärarnas skydd mot ingrepp från universitetsförvaltningens eller statens sida – ingrepp i vår forskning, våra kursplaner och vår vetenskapliga ståndpunkt. I många delar av världen är den också ett skydd mot religiösa institutioners ingrepp. Universitetslärare gör i det akademiska livet bedömningar på grundval av sin professionalitet och bildning, och ingen stat eller administrativ auktoritet kan ersätta detta omdöme.

Butler stöder mig på samtliga tre punkter. Precis som jag anser hon 1) att en lärare inte ska tvingas undervisa på viss litteratur; 2) kurslitteratur inte ska könskvoteras; 3) universitetslärare ska undervisa sina egna kurser på sitt eget sätt och i enlighet med professionella standards, inte utomståendes krav. Ingen av dessa tre punkter gäller för närvarande vid den statsvetenskapliga institutionen på Lunds universitet.

Jag och Judith är helt ense. De som tycker att jag har fel får från och med nu argumentera mot oss båda.

3 Comments

  1. Fantastiskt svar från Butler. Men inte överraskande. Det hon uttrycker är inte kontroversiellt utan självklara utgångspunkter inom högre utbildning. Inom utbildning överhuvudtaget skulle jag vilja säga.

    Kommer Lundagård att publicera hennes svar? Vad anser de upprörda kund… jag menar, studenterna vid högskolan?

    /Henrik (student)

  2. Hej Henrik! Jag håller helt med. Butler tänker uppenbarligen på situationen i Turkiet, på Västbanken, i USA självt. Utan den akademiska friheten förlorar vi själva vitsen med universiteten. Jag har en enorm respekt för Butler som står upp för principen. Om inte frågan var så infekterad skulle jag gärna ta med henne på min nästa litteraturlista!

    Jag har kontaktat Lundagård. Vi får väl se vad dom gör åt saken (om något).

    Erik

Leave a Reply