Universitas, “Foreleser blir tvunget til å kvotere inn kvinner på pensum i idéhistorie: – En katastrofe”

Reel ligestilling, “Ingen kursuslitteraturkomité i verden kan tvinge mig til at undervise om Judith Butler”