Wednesday, November 22, 2017 Erik 3 Comments

Det senaste numret av tidskriften Kvartal har en intervju med ingen mindre än Judith Butler själv. Hon talar om könskvotering av litteraturlistor, om vad hon tycker om det sätt på vilket hennes texter används av den statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, och om akademisk frihet i allmänhet. Läs artikeln här.  Eller klicka här för en pdf.

Några citat:

Jag anser inte att någon kurs ska påtvingas någon särskild författare, och jag tar avstånd från att mitt namn används på det sättet. Den akademiska friheten tillerkänner universitetslärare rätten att gestalta sina kurser i enlighet med det egna professionella omdömet.

Jag är motståndare till att man ålägger lärare att undervisa om specifika texter eller författare. Jag skulle själv avvisa alla sådana försök från institutionens sida, oavsett vilka samhälleliga mål man försöker uppnå med denna metod. Metoden är förkastlig, och målen kan inte uppnås genom tvång.

Akademisk frihet är universitetslärarnas skydd mot ingrepp f...

Wednesday, November 22, 2017 Erik No comments

Studentkårens representanter i styrelsen för den Statsvetenskapliga institutionen har skrivit till SvD. Läs här. De får svar från mig direkt.

Jag har av studentkårens representanter anklagats för att vara “nonchalant” och för att “missförstå.” Studentkårens representanter har naturligtvis alldeles rätt. En lärare som vill undervisa på sin egen litteraturlista och inte på studenternas kan säkert beskrivas som nonchalant. Och en person som jag som försöker minimera tiden i olika möten missar naturligtvis det som diskuteras. Å andra sidan är det i klassrummen som undervisningen bedrivs på ett universitet och det är där jag är.

​Det är så här det går till på den Statsvetenskapliga institutionen i Lund. Först antar styrelsen för institutionen en litteraturlista som har upp till 40% kvinnliga författare, inklusive några vänsterfeminister som studentkårens representanter insisterat på. Sedan tar studierektorn kontakt med den ansvarige läraren och säger: “Du behöver inte bry dig om någonti...

Tuesday, November 21, 2017 Erik No comments

En ledamot för Moderaterna, Maria Abrahamsson, talade om mig i Sveriges riksdag härom dagen. Nja, kanske inte om mig egentligen, utan snarare om akademisk frihet vid svenska universitet, i synnerhet i Lund. Hon berättar historien här.

När Maria Abrahamsson konfronterade den ansvariga ministern, Helene Hellmark Knutsson, försvarade hon sig precis på samma sätt som representanterna för min institution gjorde när de konfronterades i rikspressen: “kvalitén på litteraturen på en kurs är viktigare än könet på författaren,” och “alltihop är en missuppfattning.” Men Maria var ändå inte övertygad. Om så är fallet, varför fick inte Erik ge sin kurs på det sätt han ville? Varför blev han beordrad att undervisa på en viss litteratur?

Alldeles rätt, Maria. Kvoteringssystemet existerar, och det var inte en fråga om ett missförstånd. Jag har tillräckligt många mejls som bevisar den saken. Min institution skulle aldrig ha försökt argumentera på det här viset, och inte den ansvariga ministern helle...

Tuesday, November 14, 2017 Erik No comments

Det statliga programmet för “jämställdhetsintegrering” vill göra universiteten till fullt jämställda institutioner. Anställda och studenter ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön. Vad kunde vara mer lovvärt? Ingenting att bråka om. Men det statliga programmet hotar den akademiska friheten och därmed hela poängen med universiteten.

Vad man inte ser om man läser de jämställdhetspolitiska målen är hur de goda intentionerna fungerar i klassrummen, i praktiken. Runt om i landet har institutionsstyrelser antagit kvoter för den kurslitteratur som ska användas i undervisningen. En ofta använd tumregel säger att åtminstone 40% av litteraturen ska vara skriven av kvinnliga författare. Eftersom litteraturlistorna gjorts till lagligt bindande dokument kommer de som inte följer dem att begå tjänstefel.

Det är naturligtvis viktigt att inkludera kvinnliga perspektiv i undervisningen, men det här är fel sätt att göra det på. Värdet hos ett vetenskapligt verk ska inte bedömas utifrån...

Saturday, October 28, 2017 Erik 21 Comments
På samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet finns en tumregel som säger att åtminstone 40% av författarna på en kurslista ska vara kvinnor. Böcker och artiklar skrivna av kvinnor måste kunna kvoteras in, säger förespråkarna. Men det är en katastrof för undervisningen och ett hot mot universitetet.

Låt mig ge ett exempel på hur det här kan fungera. Ta min kurs i politisk idéhistoria. Jag ville ge en kurs om hur olika högeridéer och nationalism utvecklades under tiden före första världskriget, om hur 1800-talets globalisering och öppna gränser banade vägen för den mörkblå reaktionen. Om också vi lever i en tid där gränser är öppna och fascismen är på frammarsch finns det få viktigare ämnen. Det vore roligt att tala med studenter om det här och jag har hittat en massa intressant källmaterial. Entusiastisk satte jag ihop en litteraturlista.

Problemet var bara bristen på kvinnliga författare. Min kurs nådde inte upp till de 40 procenten. Det var ju högeridéer det gällde o...