Det moderna samhället och dess kritiker

1. Introduktion

Det här är inte ett riktigt seminarium, bara en introduktion till kursen. Vi ska ge en översikt av innehållet och prata om

  • litteraturen
  • webbsidan
  • tentor (mid-term och sluttenta)
  • uppsats

I litteraturlistan på sidorna som följer är det bara texterna under “att läsa” som är obligatoriska och bara de kommer på tentan. Men varje webbsida innehåller mycket annat material som ska göra det lättare för dig att förstå texterna. Under “kontext” har vi samlat podcasts och dokumentärer som ger intressant infallsvinklar på det vi läser. Det här materialet kommer inte på tentan, men vi kommer att diskutera det i klassen. Materialet under “övrig literatur” kommer inte heller på tentan men kan vara bra för presentatörer att titta på.

Plugga hårt! Ha skoj!

Erik och Mårten