Det moderna samhället och dess kritiker

10. 68-vänstern: Friheten och dess kritiker

Föreläsare: Mårten

Under sent 1960- och 70-tal svepte en vänstervåg över västvärlden. Den ifrågasätter auktoriteter och traditioner, ger en ny syn på kunskap, moral och framhåller frihet, autonomi och självförverkligande som ideal. Som en reaktion följer en konservativ kritik. Sedan 1960-talet har polariseringen mellan liberalismen och den traditionella konservatismen vuxit allt starkare. 

Att läsa:

Kontext:

Presentationer:

  • Varför tycker inte Kristol om pornografi?
  • Vilket är värst av sex, droger eller rock ‘n roll?
  • Ge ett så starkt försvar du förmår av Patrick Devlins syn på homosexualitet;
  • Vilka var the Weather Underground? Ge ett försvar av deras handlingar!

Övrig litteratur: