Det moderna samhället och dess kritiker

2. Upplysningen och den franska revolutionen

Föreläsare: Erik

Idén om ”upplysning,” rationalism och utveckling. Upplysningsprojektet i Frankrike och resten av världen. Det civila samhället,opinion publique, Publizität. Den franska revolutionen och vad den åstadkom. De politiska ideologiernas ursprung och utveckling.

  • Mina föreläsningsanteckningar.

Att läsa:

Kontext:

  • BBC Radio 4: “Encyclopédie”

  • Robert Darnton, Robert Darnton – Poetry and the Police: Communication Networks in Eighteenth-Century Paris

Övriga källor:

  • John Adams and Thomas Jefferson, “Draft of the Declaration of Independence,” 1776.
  • BBC Radio 4: “The Enlightenment in Scotland”

  • Bury, J.B. “The Encyclopaedists and Economists,” The Idea of Progress: An Inquiry into Its Origin and Growth. London: Macmillan & Co., 1920.