Det moderna samhället och dess kritiker

3. Revolutionens barn: liberalism och reaktion

Föreläsare: Mårten

I England reagerar Edmund Burke starkt på nyheterna från Paris. I sin Reflections on the Revolution in France, 1790, kritiserar han revolutionärernas program och förutspår att revolutionen kommer att sluta med terror. Burks bok delar England i två och läses runt om i hela Europa. Burkes argument kommer att definiera en ny tanketradition — konservatismen. Men vilken var Burkes kritik mot revolutionärerna?

Trots Burkes kritik domineras artonhundratalets starkt av liberala tankeströmningar, uttryckt till exempel i texter skriva av John Stuart Mill, Benjamin Constant och Alexis de Tocqueville, bland andra. Men vilken var relationen mellan den franska revolutionen och liberalismen?

Att läsa:

Kontext:

  • BBC Radio 4: “The French Revolution’s Reign of Terror” [audioplayer file=”http://open.live.bbc.co.uk/mediaselector/5/redir/version/2.0/mediaset/audio-nondrm-download/proto/http/vpid/p02q5kyb.mp3″ titles=”In Our Time: The Encyclopedie” track=”ffff00″]
  • BBC Radio 4: “In Our Time, Edmund Burke” [audioplayer file=”http://open.live.bbc.co.uk/mediaselector/5/redir/version/2.0/mediaset/audio-nondrm-download/proto/http/vpid/p02q5m0l.mp3″ titles=”In Our Time, Edmund Burke” track=”ffff00″]

Presentationer:

  • Vem var de Maistre och hur reagerade han på den franska revolutionen?
  • Vem var Alexis de Tocqueville och hur reagerade han på den franska revolutionen?
  • Vad tyckte John Stuart Mill om kvinnlig rösträtt?

Övrigt material: