Det moderna samhället och dess kritiker

5. Industrialismen: Maskinproduktion och massamhälle

Föreläsare: Erik

I tre föreläsningar ska vi diskutera kritiken mot industrisamhället som det växte fram under 1800-talet. I den första föreläsningen gäller det kritik av urbanisering, industrialisering och den kapitalistiska marknadens ökande inflytande. Ett annat ämne är det framväxande massamhället. Som många kritiker påpekade tvingades många att underkasta sig massans makt och den var i sin tur lätt att manipulera av skrupulösa ledare. Hur kan man utveckla en personlig identitet i ett sådant samhälle? Hur man man leva ett autentiskt liv? Och hur kan man under sådana förhållanden införa demokrati?

  • Mina föreläsningsanteckningar

Att läsa:

Kontext:

BBC Documentary: “Why the Industrial Revolution Happened Here”

Presentationer:

  • Vad tyckte Walt Whitman om passagerarna på Brooklyn Ferry?
  • Vem var William Morris? Vad ville han med sitt arts and crafts movement?
  • Vad tyckte Charles Baudelaire om folkmassor?
  • Vem var Henry David Thoreau och varför flyttade han ut i skogen?
  • Ge ett försvar för Edward Carpenters vegetarianska nudist-socialism.

Övrig litteratur: