Det moderna samhället och dess kritiker

6. Anarkister, utopister, terrorister

Föreläsare: Erik

Det här är det andra seminariet om industrisamhället och dess kritiker. Idag talar vi om anarkister, utopister och terrorister. Vi ska också diskutera om man verkligen behöver arbeta.  Och om modernismen har sin egen estetik. Vilken estetik i så fall?

  • Mina föreläsningsanteckningar.

Att läsa:

Kontext:

Presentationer:

  • Vad var “Haymarketmassakern”?
  • Vad är skillnaden på höger- och vänsteranarkism?

Övrig litteratur: