Det moderna samhället och dess kritiker

7. Industrialismen: Hem och hemlöshet

Föreläsare: Erik

I det här seminariet ska vi också tala om industrisamhället men fokusera på idén om hemmet. Urbaniseringen under 1800-talets sista hälft tolkades ofta som en form av hemlöshet. Folk som flyttat in till städerna hade blivit hemlösa, om inte i konkret så i existentiell bemärkelse. Uppgiften var sålunda att skapa nya ”hem” för dem. Det var en uppgift som nationen tog på sig och det resulterade i en ny typ av politisk retorik. En viktig aspekt gäller kvinnans roll i hemmet – vilket användes som ett argument mot kvinnlig rösträtt, också av vissa kvinnor.

  • Mina föreläsningsanteckningar.

Att läsa:

Kontext:

Presentationer:

  • Varför var Mrs. Humphrey Ward emot kvinnlig rösträtt?
  • Vad menade Simone Weil med “uprootedness”?
  • Vad var skillnaden på Rudolf Kjellén och Per Albin Hanssons syn på folkhemmet?

Övriga källor:

Edith Belle Lowry, False Modesty, 1912: