Det moderna samhället och dess kritiker

8. Kritik av rationalismen

Föreläsare: Mårten

Rationalismen och antagandet om att vi formar vår värld genom rationella resonemang, är fullständigt central för den västerländska civilisationen sedan upplysningen. Men är det ett sant antagande? Och vad gör rationalismen med oss? Finns det mer i världen än rationalismen? 

Att läsa:

Presentationer:

  • Vad menar Oakeshott med att “rationalisten först släcker ljuset och sedan klagar över att han inte ser?”
  • Hur vill Churchill bygga om underhuset? Varför?
  • Vad är det socialisterna inte förstår, enligt Hayek?

Övrig litteratur:

  • Winston Churchill, “House of Commons Rebuilding,” Hansard.
  • Scott, James C. Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven: Yale University Press, 1998. sista kapitlet.