Det moderna samhället och dess kritiker

9. Gud och det moderna samhället

Föreläsare: Mårten

En tro på gud är svår att motivera i rationella termer och i det moderna samhället har religionen förpassats till det privata livet. Men alla har inte velat gå med på den uppdelningen. Ett problem är hur moraliskt handlande kan motiveras utan tillgång till religiösa argument. Rationalism, har många hävdat, leder till nihilism. Andra – t.ex. islamiska fundamentalister – har vägrat att göra några som helst kompromisser med en sekulär syn på samhället och politiken. 

Vad, om något, har gått förlorat med sekulariseringen av den liberal-demokratiska staten?

Att läsa:

Kontext:

  • Adam Curtis, The Power of Nightmares, BBC TV Documentary.

Presentationer:

  • Vad tyckte Sayyid Qutb om amerikaners nöjesliv?
  • Vad är distributionism och ”Thomistisk ekologi”?
  • Är gud död?

Övrig litteratur: