Statens historia

Statsvetenskaplig introduktion, våren 2018

Statens historia

De här sidorna innehåller litteratur som ska läsas i anslutning till mina föreläsningar på introduktionskursen i statsvetenskap våren 2018. De är obligatorisk kurslitteratur.

Häf finns också länkar till mer information, film clips och podcasts. Klicka gärna på det här materialet. Det ingår dock inte i kursen och ni behöver inte läsa/titta/lyssna om ni inte vill. Att jag länkar till externt material betyder inte att jag håller med om, eller tar någon som helst ansvar för, innehållet. Caveat lector.

Plugga hårt, ha skoj!

Erik