No menu selected

John Stuart Mill, Om friheten, 1859

image_print

ÖVERSÄTTNING AV HJALMAR ÖHRVALL

ANDRA ÖVERSEDDA UPPLAGAN

Albert Bonniers förlag
Stockholm …. 1917
STOCKHOLM

ALB. BONNIERS BOKTRYCKERI 1917

Orignalet finns här.