Politiska idéer -- klassiska texter på svenska

Cap. I. Huru många slag af furstendömen finnas och på hvilka sätt de förvärfvas

image_print

Cap. I.
Huru många slag af furstendömen finnas och på hvilka sätt de förvärfvas.

Alla stater, alla styrelsesätt, under hvilka menniskor lefvat och ännu lefva, hafva varit och äro antingen republiker eller furstendömen. Furstendömen äro antingen ärftliga, i hvilka regentens ätt länge innehaft väldet, eller nya. De nya äro antingen helt och hållet nya, såsom Milano under Frans Sforza, eller äro såsom lemmar förenade med den furstes arfstat, som förvärfvar dem, såsom konungariket Neapel under konungen af Spanien. De sålunda förvärfvade staterna äro antingen vana att lefva under en furste, eller att vara fria; och man förvärfvar dem antingen med främmande eller egna vapen, antingen genom lycka eller förtjenst.